Strona główna Events Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji.

Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji.

Podczas webinarium wykład wygłosi prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
(Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).

Webinarium odbędzie się w piątek 19 lutego 2021 r. w godzinach 17:30-21:00.

 

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. do godz. 17:30.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Główne zagadnienia:
– Kiedy można mówić o błędzie w sztuce, a kiedy o powikłaniu?
– Kiedy typowe powikłanie skutkuje odpowiedzialnością zawodową, cywilną czy nawet karną lekarza?
– Kiedy złamanie narzędzia, przepchnięcie podchlorynu sodu, aspiracja/połknięcie narzędzia jest błędem w sztuce, a kiedy tylko powikłaniem?
– Jak postąpić po wystąpieniu niepowodzenia, by zostało ono uznane za powikłanie, a nie za błąd medyczny
– Jak zapobiec powikłaniom i jak ustrzec się błędów medycznych, tj. co zrobić, by nie złamać narzędzia, przepchnąć podchlorynu sodu do tkanek okołowierzchołkowych, spowodować odmy.
– Przykłady spraw sądowych o błąd medyczny w zakresie endodoncji.
– Przykłady błędów i powikłań w zakresie endodoncji dorosłych i wieku rozwojowego.
– Jak ustrzec się przed faktem, by powikłanie, do którego doszło podczas leczenia nie zostało przez sąd uznane za błąd w sztuce – działanie profilaktyczne

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

19 lut 2021
Zakończone!

Czas

17:30 - 21:00

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

 • Mariusz Lipski
  Mariusz Lipski
  Prof. dr hab. n. med.

  Prof. dr hab. Mariusz Lipski ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskał z wyróżnieniem specjalizacje – I° ze stomatologii ogólnej (1993) i II° ze stomatologii zachowawczej (1996). W roku 1998 otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a doktora habilitowanego w 2007 roku. W styczniu 2012 r. Prezydent RP nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
  Jego dorobek naukowy obejmuje: współredagowanie podręcznika, rozdziały w 2 monografiach oraz ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem wielu komunikatów naukowych przedstawionych m. in. podczas zjazdów zagranicznych w: Anaheim, Dallas, Honolulu i Filadelfii (USA), Monachium i Greisfswaldzie (Niemcy), Atenach (Grecja), Lublanie (Słowenia), Zagrzebiu (Chorwacja), Dublinie (Irlandia), Bangkoku (Tajlandia) i Wiedniu (Austria).
  Przetłumaczył 4 książki specjalistyczne – 3 z języka niemieckiego i 1 z języka angielskiego. Współpracuje z uniwersytetami w Rostoku (staż naukowy – 1992 r.) i w Greifswaldzie.
  Profesor Lipski kierował projektem naukowo-badawczym KBN. Jest laureatem 9 nagród Rektora PAM oraz 2 wyróżnień „Czasopisma Stomatologicznego”. W roku 2004 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz firma Wrigley przyznały mu nagrodę za prace opublikowane w roku 2002 i 2003 (wspólnie z dr. K. Woźniakiem). Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową w PAM otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
  Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego (od 1999 r.). Jego podopieczni przedstawili ogółem 20 prac badawczych podczas sesji naukowych STN – 5 zostało nagrodzonych bądź wyróżnionych. Wspólnie z Magazynem Stomatologicznym zorganizował ogólnopolski konkurs dla studentów stomatologii – ZŁOTY REAMER (2010-2011).
  W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM w Szczecinie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie.
  Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (od 1993 r.), Polskiego Towarzystwa Termologicznego (od 2001 r.), Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (od 2003 r.).
  Jego zainteresowania naukowe to głównie leczenie endodontyczne zębów i stomatologia rekonstrukcyjna. Hobby – rower i podróże.

Kod QR
Share This