Strona główna Events Chirurgia stomatologiczna wczoraj i dziś

Chirurgia stomatologiczna wczoraj i dziś

Podczas webinarium wykład wygłosi dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, prof. SUM
(Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Centrum Stomatologii i Implantologii „Comfortdent” w Katowicach).

UWAGA: Rejestracja na webinarium została zakończona (wyczerpany limit miejsc). Uruchomiliśmy dodatkowy termin webinarium w piątek 4 grudnia o godzinie 17:30

Webinarium odbędzie się w dniu 5 grudnia 2020 r. w godzinach 9:00-12:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.
Podczas logowania należy wpisać ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji.


Streszczenie wykładu:

Chirurgia stomatologiczna jest jedną z bardzo intensywnie rozwijających się dyscyplin stomatologii opartej o nowoczesną diagnostykę radiologiczną, od badań małoobrazkowych cyfrowych, poprzez badania CBTC (tomografii wiązki stożkowej), do skanerów wewnątrzustnych. Same techniki i instrumentarium do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych, w tym ekstrakcji zębów, uległy znacznemu rozwojowi, poprzez stosowanie urządzeń piezoelektrycznych i osteotomów, do urządzeń magnetoelektrycznych. Dzięki tym technikom możliwe jest nie tylko skuteczne usuwanie zębów, ale również uzupełnianie ubytków kostnych oraz rekonstrukcja zanikłej tkanki kostnej poprzez zastosowanie różnych technik odtwórczych takich jak GBR, GTR, SPLITING, SINUS LIFT, czy przeszczepy autogennych bloków kostnych. Ta gama zabiegów równolegle wykorzystuje wiele nowoczesnych biomateriałów, membran heterogennych, ale również autogennych, takich jak membrany z PRF. Nowoczesne spojrzenie na sposoby odtwórcze pozwala na skuteczne usuwanie zmian zapalnych z jednoczesną ich rekonstrukcją, utrzymanie i zachowanie zębów zajętych zmianami oraz późniejsze zaplanowanie leczenia implantologicznego i implantoprotetycznego z wykorzystaniem technik bezpłatowych, aktywnej nawigacji implantologicznej oraz wykonywanie prac protetycznych z wykorzystaniem technik cyfrowych, takich jak skanery wewnątrzustne, frezarki i drukarki 3D. Można stwierdzić, że od usunięcia zęba do jego uzupełnienia na implantach, czas i droga przebyta staja się coraz krótsze.

Plan wykładu:
1. Wprowadzenie do diagnostyki w chirurgii stomatologicznej.
2. Przedstawienie metod i instrumentarium do usuwania zębów.
3. Techniki stosowane do regeneracji tkanki kostnej.
4. Materiały i biomateriały używane w technikach augmentacyjnych.
5. Cyfrowa analiza podłoża przed leczeniem implantoprotetycznym i jego planowanie.
6. Typy, rodzaje implantów i lecenia implantoprotetycznego.
7. Rola skanerów i frezarek w wykonywaniu prac protetycznych.
8. Przygotowanie pacjenta do zabiegów, możliwości zapobiegania powikłaniom, wykorzystanie antybiotykoterapii w leczeniu chirurgicznym i implantologicznym.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

05 gru 2020
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This