Strona główna Events Czynniki wpływające na gojenie zmian w tkankach okołowierzchołkowych

Czynniki wpływające na gojenie zmian w tkankach okołowierzchołkowych

Podczas webinarium wykład wygłosi dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska prof. UM
(Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Webinarium odbędzie się w sobotę 27 marca 2021 r. w godzinach 09:00-12:30.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Treść prezentacji:

W wykładzie zostaną omówione czynniki miejscowe i ogólne wpływające na stan zdrowia przyzębia wierzchołkowego zębów poddanych terapii endodontycznej. Proces gojenia lub rozwoju zmian w tkankach okołowierzchołkowych obserwuje się podczas monitorowania wyników leczenia. Odbudowa uszkodzonej procesem zapalnym struktury kości określana jest mianem powodzenia terapeutycznego, natomiast brak odbudowy świadczy o niepowodzeniu.
W większości przypadków zmiany goją się od 2 do 4 lat od zakończenia leczenia. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego, wiążący jest 4-letni okres obserwacji, jeżeli po tym czasie zmiany nie cofną się są klasyfikowane jako niepomyślny rezultat leczenia wymagający powtórnej interwencji.
Istnieją jednak przypadki, w których, przy braku objawów klinicznych uszkodzona kość nie ulega całkowitemu wygojeniu w czasie 4 lat lub proces ten znacznie się przedłuża. Należy wówczas rozpatrzyć możliwość wystąpienia blizny kostnej lub wolno postępującego gojenia.
Na podstawie długoletnich obserwacji klinicznych, w wykładzie zostaną zaprezentowane przypadki typowego i nietypowego gojenia zmian w tkankach okołowierzchołkowych po leczeniu endodontycznym i chirurgicznym. Zostaną również przedstawione przyczyny niepowodzeń leczenia kanałowego.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

27 mar 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl
Kod QR
Share This