Strona główna Events Współczesne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka jamy ustnej z perspektywy lekarza stomatologa jako onkologa pierwszego kontaktu

Współczesne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie raka jamy ustnej z perspektywy lekarza stomatologa jako onkologa pierwszego kontaktu

Podczas webinarium wykład wygłosi dr hab. n. med. Mariusz Szuta
(Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o., Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).

Wykład przeznaczony zarówno dla lekarzy dentystów, jak i lekarzy medycyny

Webinarium odbędzie się w sobotę 27 lutego 2021 r. w godzinach 09:00-12:30.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Treść prezentacji:

 1. Wstęp
 2. Historia badań nad rakiem jamy ustnej
 3. Epidemiologia raka jamy ustnej
 4. Symptomatologia wczesna tego nowotworu
 5. Objawy późne zaawansowanych postaci raka jamy ustnej
 6. Pojęcie czujności onkologicznej w pracy lekarza dentysty, POZ i specjalisty
 7. Algorytm postępowania diagnostycznego z chorym podejrzanym o chorobę nowotworową z punktem wyjścia w jamie ustnej
 8. Zbieranie wywiadu oraz badanie kliniczne u chorych onkologicznych
 9. Prawidłowa technika pobierania wycinków do badania hist.-pat. oraz bioptatów do badania cytologicznego z uwzględnieniem stanu ogólnego chorego
 10. Współczesne możliwości diagnostyczne w raku jamy ustnej
 11. Zaplanowanie diagnostyki obrazowej
 12. Uświadomienie chorego z chorobą nowotworową jako trudny problem psychosocjologiczny w praktyce lekarza stomatologa
 13. Współczesne metody leczenia chorych z rakiem jamy ustnej (aspekt konieczny do edukacji pacjenta w gabinecie stomatologicznym)
 14. Czynniki rokownicze w onkologii głowy i szyi w aspekcie wyleczalności i przeżywalności w poszczególnych umiejscowieniach narządowymi w jamie ustnej
 15. Profilaktyka raka jamy ustnej w codziennej praktyce lekarza dentysty jako onkologa pierwszego kontaktu

 

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

27 lut 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This