Strona główna Events Implantoprotetyka w leczeniu całkowitego bezzębia. Protezy ruchome i protezy stałe

Implantoprotetyka w leczeniu całkowitego bezzębia. Protezy ruchome i protezy stałe

Podczas webinarium wykład wygłosi lek. dent. Elżbieta Krężlik (Artdentis Kliniki Implantologiczne – Tomaszów Mazowiecki, Łódź).

Webinarium odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. w godzinach 9:00-12:30.

UWAGA: w trakcie tego webinaru wyjątkowo nie będzie można zadawać pytań, gdyż będzie on emitowany z wcześniej dokonanego nagrania. Nie planujemy retransmisji tego webinaru, ale jego nagranie będzie dostępne dla zarejestrowanych uczestników przez tydzień.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie wykładu:

Implantologia stomatologiczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii. Ilość wszczepianych implantów z roku na rok rośnie. Leczenie implantoprotetyczne stało się jednym z podstawowych sposobów uzupełniania braków zębowych. Trudno dziś wyobrazić sobie stomatologię bez implantologii. Wykład skierowany jest do szerokiego grona dentystów implantujących i nieimplantujących.

Wykład omawia:
– wskazania i przeciwskazania do zabiegów implantacji
– przygotowanie pacjenta przed i zalecenia po zabiegu
– nawigacja w implantologii, szablony chirurgiczne
– podstawowe klasyfikacje w implantologii (C.Mischa, Legholma i Zaarba)
– uzupełnianie pojedynczych braków zębowych, strefa estetyczna
– uzupełnianie braków zębowych w warunkach deficytów kostnych (sinus lifty)
– leczenie bezzębia -protezy ruchome na belce, zaczepach kulowych i eqatorach
– leczenie bezzębia-rekonstrukcje całkowitych łuków zębowych
– trinia, pekton, abutment dynamiczny – nowe możliwości w rekonstrukcji pełnych łuków zębowych
– prace cementowane i przykręcane -wady i zalety
– rola wizyt kontrolnych

Powyższe zagadnienia omówione są w oparciu o przypadki kliniczne z wieloletniej obserwacji.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

11 wrz 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl
Kod QR

Prześlij komentarz

Share This