Strona główna Events Implanty najlepszym sposobem uzupełnienia braków zębowych

Implanty najlepszym sposobem uzupełnienia braków zębowych

Podczas webinarium wykład wygłosi lek. dent. Elżbieta Krężlik
(Artdentis Kliniki Implantologiczne – Tomaszów Mazowiecki, Łódź).

Webinarium odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. w godzinach 18:00-21:20. W trakcie webinarium odbędzie się emisja wykładu zarejestrowanego podczas webinarium na żywo w sobotę 24 kwietnia.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 2 doby przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Streszczenie wykładu:

Implantologia stomatologiczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii. Ilość wszczepianych implantów z roku na rok rośnie. Leczenie implantoprotetyczne stało się jednym z podstawowych sposobów uzupełniania braków zębowych. Trudno dziś wyobrazić sobie stomatologie bez implantologii. Wykład skierowany jest do szerokiego grona dentystów implantujących i nieimplantujących.

Wykład omawia:
– wskazania i przeciwskazania do zabiegów implantacji
– przygotowanie pacjenta przed i zalecenia po zabiegu
– nawigacja w implantologii, szablony chirurgiczne
– podstawowe klasyfikacje w implantologii (C.Mischa, Legholma i Zaarba)
– uzupełnianie pojedynczych braków zębowych, strefa estetyczna
– uzupełnianie braków zębowych w warunkach deficytów kostnych (sinus lifty)
– leczenie bezzębia -protezy ruchome na belce, zaczepach kulowych i eqatorach
– leczenie bezzębia-rekonstrukcje całkowitych łuków zębowych
– trinia, pekton, abutment dynamiczny – nowe możliwości w rekonstrukcji pełnych łuków zębowych
– prace cementowane i przykręcane -wady i zalety
– rola wizyt kontrolnych

Powyższe zagadnienia omówione są w oparciu o przypadki kliniczne z wieloletniej obserwacji.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

26 kw. 2021
Zakończone!

Czas

18:00 - 21:20

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This