Strona główna Events Kompleksowa diagnostyka periodontologiczna.

Kompleksowa diagnostyka periodontologiczna.

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak
(Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumii).

Webinarium odbędzie się w sobotę 8 marca 2021 r. w godzinach 18:00-21:20. W trakcie webinarium odbędzie się emisja wykładu zarejestrowanego podczas webinarium na żywo w sobotę 6 marca.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA PERIODONTOLOGICZNA – program wykładu

1. Ocena warunków anatomicznych przyzębia
• przypomnienie podstaw anatomii przyzębia
• biotypy przyzębia
• biometria przyzębia
• ocena anatomii obszaru śluzówkowo-dziąsłowego – strefa dziąsła związanego, przyczepy wędzidełek
• wpływ anatomii przyzębia na powstawanie i przebieg kliniczny periodontopatii
2. Periodontologiczna diagnostyka kliniczna
• metody oceny higieny jamy ustnej
• metody oceny stanu zapalnego dziąseł
• objawy patologiczne dotyczące brodawek dziąsłowych
• pomiary głębokości sondowania i ich interpretacja
• błędy i ograniczenia pomiarów głębokości sondowania
• furkacje – diagnostyka, klasyfikacje z oceną możliwości leczenia
• recesje dziąsłowe – uwarunkowania etiologiczne, klasyfikacje z oceną możliwości leczenia, monitoring aktywności
• ocena ruchomości zębów
• miejscowe czynniki modyfikujące przebieg periodontopatii : uwarunkowania okluzyjne, czynniki urazowe, wpływy jatrogenne
• ocena przyzębia przy wszczepach
3. Metody diagnostyki dodatkowej w periodontologii
• norma i patologia obrazu przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowego na obrazie RTG
• kliniczne wykorzystanie zdjęć wewnątrzustnych i ortopantomograficznych
• zastosowanie CBCT w periodontologii
• inne metody diagnostyki obrazowej w periodontologii
• diagnostyka mikrobiologiczna
• wskazania do badań histopatologicznych
4. Kompleksowa ocena czynników ryzyka schorzeń przyzębia
• czynniki niemodyfikowalne
• czynniki modyfikowalne – w tym środowiskowe
5. Aktualnie obowiązujący podział chorób przyzębia
• omówienie podstawowych założeń klasyfikacji
• ocena stadium i stopnia periodontitis
• zapalenia dziąseł i przyzębia modyfikowane przez czynniki ogólnoustrojowe
• martwicze zapalenie dziąseł / przyzębia
• ropnie w przyzębiu, zespoły endo-perio
• schorzenia przyzębia nie wywołane przez biofilm bakteryjny
• choroby przyzębia wokół wszczepów
6. Ocena efektywności leczenia periodontologicznego, prognozowanie przebiegu choroby, ocena rokowania odległego

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

08 mar 2021
Zakończone!

Czas

18:00 - 21:20

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This