Strona główna Events Leczenie protetyczne hipodoncji siekaczy bocznych górnych u pacjentów dorosłych

Leczenie protetyczne hipodoncji siekaczy bocznych górnych u pacjentów dorosłych

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Barbara Rafałowicz (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Webinarium odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. w godzinach 9:00-12:30.

Nie planujemy retransmisji tego webinaru, ale jego nagranie będzie dostępne dla zarejestrowanych uczestników przez tydzień.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie wykładu:
W części I przedstawię podstawy teoretyczne hipodoncji siekaczy bocznych górnych u pacjentów dorosłych. Zagadnienie to jest istotne, ponieważ ilość pacjentów dotkniętych tym schorzeniem genetycznym sięga ok. 17% populacji z tendencją rosnącą. Dzieci i młodzież do 18 r.ż. objęci są opieką interdyscyplinarną w ramach NFZ. Z chwilą uzyskania pełnoletności borykają się z poważnym problem, który towarzyszy im przez całe życie. Wrodzony brak zębów w odcinku przednim uzębienia implikuje problemy nie tylko natury estetycznej, funkcjonalnej, lecz również problemy psychosocjalne. Dla lekarza stomatologa hipodoncja siekaczy bocznych górnych stanowi poważne wyzwanie. Wybór odpowiedniej metody terapeutycznej, która zapewni stabilną odbudowę protetyczną na długie lata, jest złożonym zagadnieniem. Musimy uwzględnić nie tylko warunki zgryzowe, ale ekonomiczne pacjenta. Kierując się tymi kryteriami pragnę przedstawić różne metody terapeutyczne od implantów, przez mosty adhezyjne, tradycyjne 3- i wielopunktowe, kończąc na protezach ruchomych. Przedstawię wyniki mojej dysertacji 10-letnie obserwacje kliniczne ww. rozwiązań protetycznych.
Uważam, iż temat ten jest ważny nie tylko dla lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z rozpoznaną hipodoncją, jak również dla lekarzy ogólnie praktykujących, którzy na co dzień spotykają się z brakami zębów
w odcinku przednim uzębienia.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

25 wrz 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This