Strona główna Events Materiały bioaktywne w stomatologii

Materiały bioaktywne w stomatologii

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Marta Maciak
(Alfa‑Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Krakowie).

Webinarium odbędzie się w poniedziałek 15 marca 2021 r. w godzinach 18:00-21:20. Będzie to retransmisja wykładu z soboty 13 marca.

 

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 14 marca 2021 r. do godz. 18:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Treść wykładu

W ostatnich latach, dzięki postępowi technologii, obserwujemy burzliwy rozwój materiałów stomato­logicznych. Przyczynia się to do znacznej poprawy ich właściwości zarówno fizycznych, jak i chemicz­nych, co umożliwia ich stosowanie w różnych sytuacjach klinicznych. Jednak wciąż pozostają one materiałami pasywnymi, uzupełniającymi jedynie brakujące fragmenty zęba.

Poszukiwano materiału do rekonstrukcji, który spełniałby wymagania stawiane materiałom bioaktyw­nym, czyli wywierał efekt i powodował odpowiedź ze strony tkanek, był materiałem aktywnym, a nie pasywnym w środowisku jamy ustnej. Materiał bioaktywny powinien dostarczać jony do tkanek zęba i stymulować mineralizację, poprzez zamianę fosforanu wapnia w apatyt. Proces ten zapobiega pow­stawaniu mikroprzecieku, który doprowadza do utraty wypełnień.

Dotychczas za bioaktywne uważano tylko MTA i Biodentine (Septodont). Niestety ich zastosowanie jest bardzo ograniczone. Za przełom w stomatologii można uznać pojawienie się zupełnie nowej grupy materiałów bioaktywnych – materiałów wypełnieniowych dostępnych już na naszym rynku.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

15 mar 2021
Zakończone!

Czas

18:00 - 21:20

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This