Zastosowanie nowoczesnych cementów regeneracyjnych kości w chirurgii stomatologicznej

Data i godzina:

11 marca 2023 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Rezerwuj teraz

Typ biletu

| Bilet standardowy |
2052 Pozostało
Ilość biletów
Cena za bilet Bezpłatnie
Ilość Łącznie

About The Events

 

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Zastosowanie nowoczesnych cementów regeneracyjnych kości w chirurgii stomatologicznej”,


podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Damian Dudek (Klinika Medyczna ArtMedica w Toruniu).

.

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. w razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

 

 


Treść prezentacji:

Tematyka wykładu obejmuje zastosowanie twardniejącego cementu zawierającego hydroksyapatyt i dwufazowy siarczan wapnia. Doświadczenia własne dotyczą użycia materiału do regeneracji ubytków kostnych z obserwacją 5 letnią. Zastosowana formuła pozwoliła na uzyskanie wysokiej skuteczności klinicznej na poziomie około 97%!
Przedstawione przypadki będą dotyczyły:
1. Regeneracji ubytków kostnych w mikrochirurgii endodontycznej
2. Regeneracji ubytków kostnych po usunięciu guzów łagodnych
3. Zastosowania materiału w odtwarzaniu struktury kostnej po leczeniu jedno i dwuetapowym dużych torbieli kości szczękowych
4. Regeneracji ubytków kostnych po usuwaniu zębów zatrzymanych
5. Augmentacji pionowej i bocznej w implantologii jako alternatywa dla materiałów autogennych i pochodzenia zwierzęcego.
6. Powikłań i sposobu radzenia sobie z nimi podczas stosowania cementów regeneracyjnych
7. Powikłań przy braku wypełnienia ubytków kostnych

 

 

Lokalizacja wydarzenia