Strona główna Events Pacjent z chorobami układu krążenia w gabinecie stomatologicznym

Pacjent z chorobami układu krążenia w gabinecie stomatologicznym

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Leszek Mierzejewski
(Gabinet Lekarski Kardiologiczny w Gdańsku).

Webinarium odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2021 r. w godzinach 18:00-21:15.
W trakcie webinarium odbędzie się emisja wykładu zarejestrowanego podczas webinarium na żywo w sobotę 6 lutego.

 

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 7 lutego 2021 r. do godz. 18:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Treść prezentacji:

Stały wzrost zapadalności na choroby układu krążenia oraz coraz bardziej agresywne metody interwencji kardiologicznej powodują, że coraz częściej stomatolog spotyka się z rozlicznymi problemami, jak należy postąpić, jaki optymalny oraz bezpieczny wariant leczenia należy zaproponować tzw. pacjentowi kardiologicznemu.

Jaki pacjent kardiologiczny najczęściej może trafić do gabinetu stomatologa?
Przede wszystkim pacjent z rozpoznaną chorobą wieńcową lub już po zawale mięśnia sercowego, leczony inwazyjnie (PCI), a więc najczęściej po implantacji stentu, a co z tego wynika, przyjmujący silne leki przeciwpłytkowe z grupy ASA, tiklopidyny lub klopidogrelu.
Leki te zapewniają drożność tętnicy wieńcowej, ale istotnie zwiększające ryzyko krwawień nawet bez żadnej zewnętrznej interwencji. Leki, których chory nie może odstawić nawet na krótki okres czasu gdyż grozi to ostrą zakrzepicą w stencie ze wszystkimi tego konsekwencjami do zgonu włącznie.
Inną grupą chorych, których często możemy spotkać w gabinecie stomatologicznym, to chorzy po implantacji protez zastawkowych. Chorzy ci muszą z kolei przyjmować leki przeciwkrzepliwe z grupy acenokumerolu, fluidionu lub warfaryny. Leki te w istotny sposób także zwiększają ryzyko krwawień podobnie jak leki przeciwpłytkowe.
Dodatkowym problemem w tej grupie pacjentów są procedury związane z profilaktyką bakteryjnego zapalenia wsierdzia, a więc konieczność odpowiednio zastosowanej antybiotykoterapii.
Niemałym problemem, często wynikającym ze zwykłego stresu samej wizyty u stomatologa są zaburzenia rytmu serca (arytmia) oraz nagłe zmiany wartości ciśnienia tętniczego. Prowadzić to może do destabilizacji hemodynamicznej. Konsekwencją oczywiście będzie odstąpienie od zaplanowanej procedury stomatologicznej.
Rosnącą grupę chorych stanowią także pacjenci po implantacji układu stymulującego serca oraz tzw. kardiowertera-defibrylatora (AICD). Chorzy ci tworzą szczególną grupę pacjentów, która wymaga odpowiedniego często specjalnego podejścia przy wykonywaniu niemal każdej procedury medycznej.

Jak z tymi wymienionymi wyżej problemami należy sobie radzić? Kto powinien przygotować pacjenta kardiologicznego do bezpiecznego wykonania procedury stomatologicznej? Jak należy zorganizować współpracę między stomatologiem a kardiologiem, aby nasz wspólny pacjent, stabilny hemodynamicznie oraz hemostatycznie mógł wyjść zadowolony po wykonaniu procedury stomatologicznej.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

08 lut 2021
Zakończone!

Czas

18:00 - 21:15

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl
Kod QR
Share This