Pacjent z wielochorobowością w gabinecie stomatologicznym – jak postępować, aby nie popełniać błędów.

Data i godzina:

11 lutego 2023 09:00 - 11:30

Lokalizacja wydarzenia

webinar na żywo

Rezerwuj teraz

Typ biletu

| Bilet standardowy |
1354 Pozostało
Ilość biletów
Cena za bilet Bezpłatnie
Ilość Łącznie

About The Events

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Pacjent z wielochorobowością w gabinecie stomatologicznym – jak postępować, aby nie popełniać błędów”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Jarosław Woroń (Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków).

 

Na adres e-mail: webinar1@mip-pharma.pl mogą Państwo nadsyłać swoje pytania lub opisy problematycznych pacjentów, których treść przekażemy Panu Profesorowi jeszcze przed wykładem.

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. w razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ w WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


Treść prezentacji:

1. Pacjent z wielochorobowością a ryzyko powikłań w gabinecie stomatologicznym.
2. Wielochorobowość a wielolekowość, jak wpływa to na postępowanie lekarza dentysty.
3. Polifarmakoterapia, a leczenie bólu w praktyce lekarza dentysty.
4. Pacjent przyjmujący leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe, o czym lekarz dentysta wiedzieć powinien.
5. Leki znieczulenia miejscowego a inne jednoczasowo stosowane leki, o czym należy pamiętać w praktyce.
6. Niepożądane działania leków na terenie jamy ustnej – forum przypadków klinicznych.
7. Niepożądane działania leków w praktyce lekarza dentysty – jak postępować.


O wykładowcy:

Jarosław Woroń
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakolog, farmakolog kliniczny , kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, starszy asystent lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, członek Zarządu: Polskiego Towarzystwa Badania Bólu , Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii, Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej , członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii.
Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia.
Jest autorem i współautorem ponad 550 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu, działań niepożądanych leków a także interakcji leków. Jest autorem i współautorem 58 książek, i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu.
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.

Lokalizacja wydarzenia