Strona główna Events Perforacje – przyczyny, diagnostyka, postępowanie. Jak radzić sobie w różnych sytuacjach klinicznych

Perforacje – przyczyny, diagnostyka, postępowanie. Jak radzić sobie w różnych sytuacjach klinicznych

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Marta Maciak (Alfa Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Krakowie).

Webinarium odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00-12:30.

Nie planujemy retransmisji tego webinaru, ale jego nagranie będzie dostępne dla zarejestrowanych uczestników przez tydzień.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie wykładu:

Perforacje, według  Amerykańskie Stowarzyszenie Endodontów (American Association of Endodontists – AAEs), definiowane są jako mechaniczne lub patologiczne przerwanie ciągłości pomiędzy systemem kanałowym zęba a zewnętrzną powierzchnią korzenia i stanowią jedno z powikłań w leczeniu endodontycznym. Najczęstszymi przyczynami powstania perforacji mogą być m.in. nieprawidłowo wykonany dostęp endodontyczny, agresywne opracowanie kanałów korzeniowych lub brak zachowania osi preparacji pod wkłady koronowo-korzeniowe. Brak zamknięcia perforacji lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie może być przyczyną niepowodzenia leczenia endodontycznego.

Wykład szczegółowo omawia przyczyny powstania i sposoby zapobiegania wytworzenia perforacji, prezentuje materiały używane podczas leczenia tego powikłania i sposoby postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

12 cze 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This