Strona główna Events Powikłania polekowe w praktyce lekarza stomatologa

Powikłania polekowe w praktyce lekarza stomatologa

Podczas webinarium wykład wygłosi Dr hab. n. med. Jarosław Woroń (Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego, UJ CM w Krakowie; Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

Webinarium odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 r. w godzinach 9:00-11:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. 

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 2 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie wykładu:

Podczas wykładu uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
1.      Niepożądane działania leków – przyczyny, mechanizmy powstawania, definicja
2.      Czynniki ryzyka wystąpienia niepożądanych działań leków
3.      Metody prewencji występowania niepożądanych działań leków
4.      Monitorowanie i zgłaszanie niepożądanych działań leków
5.      Pacjent z wielochorobowością i wielolekowością, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
6.      Najczęstsze działania niepożądane – powikłania krwotoczne, hepatopatie i nefropatie polekowe, powikłania ze strony układu sercowo naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego
7.      Idiosynkrazja
8.      Grupy leków, które najczęściej mogą być przyczyną występowania działań niepożądanych w praktyce lekarza stomatologa
a)     Analgetyki
b)     Antybiotyki
c)     Leki wpływające na krzepnięcie krwi
d)     Leki miejscowo znieczulające
e)     Leki stosowane w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego
f)      Leki psychotropowe
9.      Studium przypadków klinicznych
10.   Podsumowanie

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

06 lis 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 11:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This