WEBINAR: Powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe stanów zapalnych obszaru głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zębopochodnych.

Data i godzina:

3 grudnia 2022 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Wydarzenie wygasło

About The Events

REJESTRACJA NA WEBINAR ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Powikłania miejscowe i ogólnoustrojowe stanów zapalnych obszaru głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zębopochodnych”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Mariusz Szuta (Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. w razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ w WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


Treść prezentacji:

1.      Przyczyny stanów zapalnych obszaru głowy i szyi.
2.      Czyrak skóry twarzy.
3.      Zębopochodne stany zapalne.
4.      Ropnie wewnątrzustne.
5.      Ropnie okołoszczękowe.
6.      Ropowice twarzy.
7.      Martwicze zapalenie powięzi.
8.      Powikłania miejscowe stanów zapalnych głowy i szyi.
9.      Powikłania oczodołowe.
10.   Powikłania wewnątrzczaszkowe:
a.      zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej,
b.      ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
c.      ropień mózgu,
d.      ropień nadtwardókowy,
e.      ropień podtwardówkowy.
11.   Posocznica i posocznico-ropnica.
12.   Zapalenie śródpiersia.
13.   Zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS).
14.   Wstrząs septyczny.
15.   Materiał chorych.

Lokalizacja wydarzenia