Strona główna Events Praktyczne kompendium współczesnej radiologii stomatologicznej

Praktyczne kompendium współczesnej radiologii stomatologicznej

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak
(Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumii).

UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i wyczerpaniem miejsc na sobotni webinar postanowiliśmy zaprosić Państwa na powtórkę wykładu w poniedziałek 21 grudnia w godzinach 18:00-21:30. W trakcie webinaru odbędzie się emisja nagrania sobotniego wykładu.  <<<Rejestracja udziału w dodatkowym terminie>>>

Webinarium odbędzie się w dniu 19 grudnia 2020 r. w godzinach 9:00-12:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.
Podczas logowania należy wpisać ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji.

 


Część I: Wprowadzenie i aspekty techniczne

 1. Podstawy fizyczne i techniczne obrazowania z użyciem promieniowania rentgenowskiego.
 2. Przegląd praktycznych możliwości wynikających z cyfrowej obróbki obrazu  w diagnostyce obrazowej. Co to jest DICOM? – czyli o wymianie danych obrazowych między różnymi aplikacjami.
 3. Krótkie porównanie dostępnych na rynku systemów RVG.
 4. Klasyczne metody obrazowania rentgenowskiego stosowane w stomatologii – zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia ortopantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, zdjęcia cefalometryczne. Podstawy interpretacji obrazu.
 5. Wady i ograniczenia klasycznych technik obrazowania RTG / RVG.
 6. Przyczyny błędów technicznych prowadzących do ograniczenia przydatności diagnostycznej obrazów.
 7. Tomografia wiązki stożkowej (CBCT) – podstawowe informacje techniczne, porównanie z innymi technikami. Kryteria doboru pola obrazowania (FOV) i rozdzielczości (wielkości voksela).
 8. Najważniejsze możliwości oprogramowania w zakresie prezentacji i obróbki danych obrazowych CBCT.
 9. Aspekty anatomii radiologicznej w technikach klasycznych i CBCT.

 

Część II: Praktyczne aspekty diagnostyki radiologicznej w stomatologii z użyciem technik klasycznych RTG/RVG oraz CBCT w poszczególnych dziedzinach stomatologicznych (analiza przypadków klinicznych, porównywanie obrazów uzyskanych z użyciem różnych technik, analiza błędów interpretacyjnych, rozwiązywanie trudności diagnostycznych z wykorzystaniem CBCT), przede wszystkim:

 1. obrazowanie skomplikowanej i atypowej anatomii zębów oraz kanałów korzeniowych,
 2. diagnostyka próchnicy,
 3. ocena leczenia endodontycznego i stanu tkanek okołowierzchołkowych, ocena powikłań związanych z leczeniem endodontycznym,
 4. ocena stanu przyzębia brzeżnego i zaawansowania destrukcji tkanek (również w kontekście wskazań do zabiegów regeneracyjnych),
 5. ocena anatomii struktur twarzoczaszki w kontekście ryzyka związanego z planowaną ekstrakcją i innymi zabiegami chirurgii stomatologicznej, ocena powikłań pozabiegowych
 6. obrazowanie zębów zatrzymanych i inne aspekty diagnostyki przedortodontycznej,
 7. obrazowanie zmian pourazowych zębów oraz kości twarzoczaszki,
 8. podstawy radiologii stomatologicznej w planowaniu implantologicznym oraz ocenie tkanek wokół implantów,
 9. obrazowanie zatok szczękowych i inne aspekty diagnostyki laryngologicznej,
 10. obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych,
 11. inne aspekty diagnostyki schorzeń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym diagnostyka zmian podejrzanych o tło nowotworowe.
 12. Podsumowanie zalet oraz ograniczeń zastosowania CBCT, omówienie podstawowych artefaktów obrazowych.

 

Część III: Inne techniki diagnostyki obrazowej w stomatologii

 1. Porównanie CBCT vs CT/TK w zakresie interpretacji danych obrazowych i wskazań do wykonywania badań. Skala Hounsfielda i jej wykorzystywanie w diagnostyce.
  – przykłady przypadków w zakresie diagnostyki onkologicznej
 2. Przydatność i  wskazania do ultrasonografii w stomatologii.
  – przykłady przypadków w zakresie diagnostyki gruczołów ślinowych
 3. Przydatność i  wskazania do tomografii rezonansu magnetycznego w stomatologii.
  – przykłady przypadków w zakresie diagnostyki stawu skroniowo-żuchwowego
 4. Podsumowanie wskazań do zastosowania poszczególnych technik diagnostyki obrazowej w stomatologii. – Omówienie opublikowanych prób standaryzacji postępowania.

 

Część IV: Zagadnienia ochrony radiologicznej i uwarunkowań prawnych

 1. Aspekty dozymetrii i ochrony radiologicznej pacjenta w kontekście stomatologicznym.
 2. Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące radiologii stomatologicznej w Polsce.
 3. Możliwości współpracy na linii stomatolog-lekarz radiolog. Przykłady opisów badań obrazowych wykonywanych w stomatologii.
The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

19 gru 2020
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This