Strona główna Events Racjonalna terapia zakażeń układu moczowego. Miejsce nitroksoliny – kiedy, komu i dlaczego?

Racjonalna terapia zakażeń układu moczowego. Miejsce nitroksoliny – kiedy, komu i dlaczego?

WEBINAR ADRESOWANY DO LEKARZY MEDYCYNY

(Zaświadczenia o udziale i punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom medycyny)

Podczas webinarium wykład wygłosi specjalista farmakologii klinicznej dr hab. n. med. Jarosław Woroń
(Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl
w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 09:00.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 2 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(obecnie oczekujemy na stosowną uchwałę Izby Lekarskiej)
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.
Podczas logowania należy wpisać ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.

Plan wykładu:

 • Czynniki etiologiczne zakażeń dróg moczowych
 • Czynniki ryzyka nawrotowych infekcji układu moczowego
 • Pacjenci szczególnego ryzyka w leczeniu zakażeń układu moczowego
 • Strategia leczenia farmakologicznego powikłanych i niepowikłanych infekcji układu moczowego
 • Aktualnie dostępne opcje terapeutyczne
 • Nitroksolina – profil farmakokinetyczno- farmakodynamiczny
 • Nitroksolina – spektrum działania przeciwbakteryjnego w infekcjach dróg moczowych
 • Miejsce nitroksoliny w leczeniu zakażeń układu moczowego
 • Bezpieczeństwo stosowania nitroksoliny
 • Potencjalne interakcje nitroksoliny z innymi jednoczasowo stosowanymi lekami
 • Studium przypadków klinicznych
The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

30 sty 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 11:00

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This