Strona główna Events Rentgenodiagnostyka w wieku rozwojowym – czy, kiedy, jak?

Rentgenodiagnostyka w wieku rozwojowym – czy, kiedy, jak?

Podczas webinarium wykład wygłosi prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie).

Webinarium odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-12:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. Po sprawdzeniu folderu SPAM i w razie dalszych problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem.
W razie braku e-maila z linkiem prosimy sprawdzić folder SPAM, JUNK itp. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom uczestniczącym w webinarze.


Treść prezentacji:
Diagnostyka rentgenowska u dzieci budzi wiele kontrowersji, a poglądy lekarzy dentystów na kierowanie pacjentów w wieku rozwojowym na badania radiologiczne są skrajnie różne – od nadużywania tomografii stożkowej i niemal rutynowe zlecanie zdjęć pantomograficznych po strach przed ekspozycją małego pacjenta na promieniowanie powstrzymujący przed kierowaniem na te badania.
Celem wykładu jest przedstawienie aktualnych wytycznych do wykonywania badań z użyciem promieniowania jonizującego u pacjenta stomatologicznego w wieku rozwojowym, omówienie zagadnień ochrony radiologicznej u dzieci, jak też przedstawienie możliwości korzystania z badań rentgenowskich w tej grupie wiekowej i potencjalnych zagrożeń wynikających z zaniechania wykonania badania radiologicznego.

The ticket sales has ended!

Data

09 kw. 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This