Strona główna Events Repetytorium z rentgenodiagnostyki stomatologicznej – analiza przypadków trudnych i nietypowych

Repetytorium z rentgenodiagnostyki stomatologicznej – analiza przypadków trudnych i nietypowych

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak (Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumii).

Webinarium odbędzie się w dniu 23 października 2021 r. w godzinach 9:00-12:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Konspekt wykładu pt.:
1. Przegląd współcześnie używanych technik obrazowania rentgenowskiego w stomatologii: zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia ortopantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, zdjęcia cefalometryczne, tomografia wiązki stożkowej (CBCT), tomografia komputerowa (CT).
2. Zalety, wady oraz wskazania do zastosowania w/w metod.
Porównanie obrazów uzyskanych z użyciem różnych technik i potencjalne źródła pomyłek diagnostycznych związanych z ograniczeniami danej techniki.
3. Podstawowe źródła artefaktów oraz błędów technicznych prowadzących do ograniczenia przydatności diagnostycznej obrazów.
4. Aspekty anatomii radiologicznej ze szczególnym uwzględnieniem struktur prawidłowych mogących w obrazie rtg sugerować patologię.
5. Problemy radiologicznej oceny próchnicy zębów, w tym próchnicy wtórnej.
6. Ocena anatomii zębów i systemu kanałowego, w tym przypadki budowy atypowej – sprawiającej trudności w interpretacji klasycznych obrazów rentgenowskich oraz w trakcie leczenia endodontycznego.
7. Anatomia zębów i okolicznych struktur twarzoczaszki sprawiająca potencjalne problemy i zwiększająca prawdopodobieństwo powikłań podczas ekstrakcji i innych zabiegów chirurgicznych.
8. Ocena patologii okołowierzchołkowych, w tym przypadki nietypowe i bardzo zaawansowane, trudne w kontekście diagnostycznym oraz terapeutycznym.
9. Ocena stanu przyzębia brzeżnego i zaawansowania destrukcji tkanek (również w kontekście wskazań do zabiegów regeneracyjnych); diagnostyka lokalnych czynników modyfikujących przebieg periodontopatii.
10. Obrazowanie zębów zatrzymanych i inne aspekty diagnostyki przedortodontycznej.
11. Diagnostyka radiologiczna resorpcji wewnętrznych i zewnętrznych.
12. Obrazowanie zmian pourazowych zębów. Problemy diagnostyczne przypadków pęknięć korzeni.
13. Obrazowanie pourazowe kości twarzoczaszki. Różnicowanie złamań świeżych i starych (niezaopatrzonych, nieprawidłowo zaopatrzonych lub z opóźnionym gojeniem innych przyczyn).
14. Elementy planowania przedimplantologicznego. Ocena tkanki kostnej po zabiegach augmentacyjnych. Ocena tkanki kostnej wokół implantów. Periimplantitis.
15. Obrazowanie zatok szczękowych i inne aspekty diagnostyki laryngologicznej w zakresie zbieżnym z elementami diagnostyki i leczenia stomatologicznego. Trudności interpretacyjne obrazów stanu po zabiegach chirurgicznych w zakresie zatok szczękowych.
16. Patologie tkanki kostnej o niezębopochodnym tle. Dysplazje kostne.
17. Diagnostyka zmian podejrzanych o tło nowotworowe.
18. Odczyny osteosklerotyczne i okostnowe – problemy prawidłowej interpretacji obrazu.
19. Podstawy obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych. Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiej ssż.

Każdy punkt wykładu zostanie omówiony z wykorzystaniem wielu przypadków klinicznych, które przedstawiać będą:
• różnice w jakości obrazowania poszczególnych technik rentgenodiagnostycznych
• anatomię prawidłową, jak i zmienność anatomiczną
• poszczególne patologie w postaci przypadków typowych oraz trudnych (nietypowych w aspekcie klinicznym lub radiologicznym)
• przypadki błędnie zinterpretowanych obrazów z analizą przyczyn błędów i możliwości ich uniknięcia w przyszłości.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

23 paź 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This