WEBINAR: Staw skroniowo-żuchwowy: funkcja i odwzorowanie ruchów w artykulatorze

Data i godzina:

1 października 2022 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

MIP Pharma Polska, Orzechowa 5, Gdańsk, Pomorskie, 80-175, Polska

Wydarzenie wygasło

About The Events

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

 

„Staw skroniowo-żuchwowy: funkcja i odwzorowanie ruchów w artykulatorze”,

 

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Paweł Witek

(Centrum Stomatologiczne „Witek” w Krakowie).

 

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę również sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


 

Treść prezentacji:
Staw skroniowo-żuchwowy współdziałając z mięśniami żucia determinuje ruchy żuchwy. Podczas diagnostyki zwarcia w artykulatorze, tzw. analizie czynnościowej i wykonywaniu w laboratorium uzupełnień protetycznych, należy uwzględnić zakres ruchów żuchwy. Przemieszczenie żuchwy w trakcie funkcji musi współgrać z kontaktami zębowymi, które tworzą okluzję obustronnie zabezpieczoną zapewniającą prawidłowe działanie układu żucia i wzajemnie chronią zęby w zwarciu centrycznie i ekscentrycznym.
W trakcie wykładu autor przedstawi zasady funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego oraz możliwości i sposoby zindywidualizowania ustawień artykulometrycznych różnych typów artykulatorów na podstawie rejestracji zakresu ruchów żuchwy. Wykład ma pomóc w zrozumieniu działania stawów skroniowo-żuchwowych. Ma to prowadzić do rehabilitacji układu stomatognatycznego w taki sposób aby uzupełnienia protetyczne trwale i długoczasowo rehabilitowały układ żucia, a także zapewniały prawidłową funkcję układu stomatognatycznego bez przeciążeń. Wykład będzie uwzględniał przypadki leczenia pacjentów tzw. „trudnych”, a więc z parafunkcjami układu żucia.

Lokalizacja wydarzenia