Strona główna Events Zespół endo-perio. Etiologia, diagnostyka, leczenie

Zespół endo-perio. Etiologia, diagnostyka, leczenie

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Marta Maciak
(Alfa‑Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Krakowie).

Webinarium odbędzie się w dniu 23 stycznia 2021 r. w godzinach 09:00-12:30.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. W każdym wydarzeniu może uczestniczyć tylko 1000 osób. Podwójne rejestracje uniemożliwiają uczestnictwo innym osobom i będziemy zmuszeni pozostawić tylko te dokonane jako ostatnie.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 09:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Treść prezentacji:

Tematem wykładu będzie diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych, które należą do najbardziej zaawansowanych zmian zarówno w endodoncji, jak i w periodontologii. Jeszcze do niedawna jedyną metodą leczenia zęba dotkniętego tymi zmianami była ekstrakcja. Obecnie, jest to ostateczność.

W wykładzie zostanie przedstawiony aktualny stan badań oraz doświadczenia własne dotyczące diagnostyki i leczenia zmian chorobowych o podłożu endodontyczno-periodontologicznym. Omówiona zostanie morfologia przyzębia oraz tkanek endodontycznych z uwzględnieniem dróg wzajemnego kontaktu, biologia miazgi oraz przyzębia okołowierzchołkowego i brzeżnego, jak również wybrane elementy diagnostyki różnicowej chorób miazgi i przyzębia oraz metody leczenia zmian endo-perio z uwzględnieniem farmakoterapii.

Wykład szczegółowo omawia przyczyny powstania i sposoby zapobiegania wytworzenia perforacji, prezentuje materiały używane podczas leczenia tego powikłania i sposoby postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

23 sty 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

Kod QR
Share This