Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.

Regulamin kursów medycznych organizowanych przez firmę

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

 1. Organizatorem szkoleń jest MIP Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

  MIP Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ul. Orzechowej 5 NIP 526-26-27-553, REGON 017362550, KRS 0000044185

 2. Szkolenia są bezpłatne, a lekarze w nich uczestniczący otrzymują punkty edukacyjne.
 3. Uczestnikiem kursu może być każda osoba, dla której kurs został przygotowany merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w kursie droga elektroniczną (poprzez stronę internetową).
 4. Każdy program spotkania naukowego jest zatwierdzany przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie oraz lokalne Izby Lekarskie w poszczególnych miastach, w których odbywają się kursy.
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową. W zgłoszeniu należy podać wszelkie niezbędne dane osobowe.
 6. Baza zgromadzonych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania ich na potrzeby organizacji kursów, jest odpowiednio chroniona zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Podane w zgłoszeniu dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z wymogami kontraktowymi (realizacja usługi szkolenia i sporządzenie certyfikatu poświadczającego udział) i ustawowymi (wypełnienie przez administratora prawnego obowiązku wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego dokształcania zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów)
 8. Lekarz uczestniczący w kursie otrzymuje certyfikat poświadczający odbycie szkolenia i zdobycie punktów edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym wcześniej regulaminem. Certyfikat ten sporządzany jest na podstawie informacji podanych w zgłoszeniu.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków ponoszonych przez uczestnika kursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub zmiany miejsca przeprowadzenia kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie szkolenia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków ponoszonych przez uczestnika kursu wynikłe z odwołania kursu oraz modyfikacji miejsca lub czasu jego przeprowadzenia.
 13. Uczestnik zgłaszając się na kurs akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
  Share This