Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji

Błąd lekarski a powikłanie w endodoncji

Podczas webinarium wykład wygłosi prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
(Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).

Webinarium odbędzie się w poniedziałek 22 lutego 2021 r. w godzinach 18:00-21:15. W trakcie webinarium odbędzie się emisja wykładu zarejestrowanego podczas webinarium na żywo w sobotę 20 lutego.

Prosimy nie rejestrować się dwukrotnie na ten sam wykład w różnych terminach. Podwójne rejestracje będą kasowane z pozostawieniem dokonanej później.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora:
www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 21 lutego 2021 r. do godz. 18:00.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie generował zaświadczenia o uczestnictwie w webinarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: webinar@mip-pharma.pl

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.


Główne zagadnienia:
– Kiedy można mówić o błędzie w sztuce, a kiedy o powikłaniu?
– Kiedy typowe powikłanie skutkuje odpowiedzialnością zawodową, cywilną czy nawet karną lekarza?
– Kiedy złamanie narzędzia, przepchnięcie podchlorynu sodu, aspiracja/połknięcie narzędzia jest błędem w sztuce, a kiedy tylko powikłaniem?
– Jak postąpić po wystąpieniu niepowodzenia, by zostało ono uznane za powikłanie, a nie za błąd medyczny
– Jak zapobiec powikłaniom i jak ustrzec się błędów medycznych, tj. co zrobić, by nie złamać narzędzia, przepchnąć podchlorynu sodu do tkanek okołowierzchołkowych, spowodować odmy.
– Przykłady spraw sądowych o błąd medyczny w zakresie endodoncji.
– Przykłady błędów i powikłań w zakresie endodoncji dorosłych i wieku rozwojowego.
– Jak ustrzec się przed faktem, by powikłanie, do którego doszło podczas leczenia nie zostało przez sąd uznane za błąd w sztuce – działanie profilaktyczne