Współczesne spojrzenie na dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia, ze szczególnym uwzględnieniem bruksizmu

Data i godzina:

18 listopada 2023 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

About The Events

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Współczesne spojrzenie na dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia,
ze szczególnym uwzględnieniem bruksizmu”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta

(Katedra Dysfunkcji Narządu Żucia, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 14 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


Treść prezentacji:

  1. Bruksizm ewolucja i współczesna definicja pojęcia
  2. Diagnostyka bruksizmu i TMD
  3. Bruksizm a symptomy w układzie ruchowym narządu żucia
  4. Ból w obszarze URNŻ
  5. Spektrum bruksizmu
  6. Konsekwencje- negatywne i pozytywne aspekty bruksizmu                                         
  7. Profilaktyka i leczenie bólu w TMD
  8. Okluzja a bruksizm i TMD
  9. Bruksizm jako czynnik ryzyka w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym
  10. Szynoterapia, farmakoterapia, fizykoterapia, proloterapia w bruksizmie i TMD metody stosowane w profilaktyce i leczeniu

Lokalizacja wydarzenia