WEBINAR: Dziecko z chorobą przewlekłą w gabinecie stomatologicznym. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Data i godzina:

17 grudnia 2022 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Wydarzenie wygasło

About The Events

REJESTRACJA NA WEBINAR ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

 

„Dziecko z chorobą przewlekłą w gabinecie stomatologicznym.

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne”,

 

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska
(Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie). 


Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. w razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ w WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

 


Treść wykładu:

Kształtowanie postawy dziecka i stopnia jego adaptacji do leczenia stomatologicznego powinno rozpoczynać się już od najmłodszych lat. U dzieci z przewlekłymi chorobami ogólnymi często uwaga i energia rodziców skupiona jest wokół choroby podstawowej, odkładając na plan dalszy zdrowie jamy ustnej . Bardzo często zdarza się, że pacjenci ci zgłaszają się do stomatologa dopiero gdy wystąpią dolegliwości bólowe ze strony zębów lub pojawią się na błonie śluzowej zmiany patologiczne, które wymagają specjalistycznego leczenia. Powikłana choroba próchnicowa może niekiedy być przyczyną zaostrzenia choroby podstawowej, lub nasilenia powikłań jej leczenia. Dlatego bardzo ważna jest eliminacja zębopochodnych źródeł infekcji.
Obraz jamy ustnej zarówno tkanek twardych jak i błony śluzowej może być charakterystyczny dla danej jednostki chorobowej, lub może być skutkiem prowadzonej terapii.
Błona śluzowa jamy ustnej jest częstym miejscem manifestowania się wielu zaburzeń ogólnoustrojowych, niekiedy stanowiąc ich pierwszy objaw. Zmiany w jamie ustnej mogą być pierwotną przyczyną schorzeń ogólnoustrojowych lub czynnikiem modyfikującym ich przebieg. U pacjentów z niedoborami oporności zarówno pierwotnej jak i wtórnej, obserwuje się predyspozycje do rozwoju zakażeń, procesów nowotworowych i autoimmunizacyjnych.
W wykładzie przedstawione zostaną objawy chorób przewlekłych w jamie ustnej u dzieci z chorobą przewleką, a także przygotowanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych.

Lokalizacja wydarzenia