Pacjent z wielochorobowością w gabinecie lekarza dentysty – implikacje dla farmakoterapii

Data i godzina:

16 grudnia 2023 09:00 - 11:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

About The Events

 

 

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Pacjent z wielochorobowością w gabinecie lekarza dentysty – implikacje dla farmakoterapii”,

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Jarosław Woroń

(Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 14 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 2 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


Treść prezentacji:

  • Zagrożenia wynikające z wielochorobowości
  • Interakcje lek- choroba, co to oznacza w praktyce
  • Farmakoterapia nieprawidłowo dobrana w gabinecie lekarza dentysty – jak postępować aby nie jatrogenizować
  • Interakcje leków w gabinecie lekarza dentysty – co nowego w praktyce
  • O polekowych działaniach niepożądanych praktycznie

Lokalizacja wydarzenia