Pierwsza pomoc w endodoncji. Wykorzystanie biomateriałów i możliwości zachowania żywotności zębów wg współczesnych wytycznych.

Data i godzina:

25 lutego 2023 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

About The Events

REJESTRACJA NA WEBINAR ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Pierwsza pomoc w endodoncji. Wykorzystanie biomateriałów i możliwości zachowania żywotności zębów wg współczesnych wytycznych”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska
(Zakład Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. w razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

 


Treść prezentacji:

 

 • przedstawienie problematyki stanów nagłych wymagających udzielenia pierwszej pomocy w endodoncji
 • Vital Pulp Therapy – jak uniknąć leczenia kanałowego z wykorzystaniem biomateriałów
 • walka z bólem – nowoczesne podejście do procedur endodontycznych,
 • zęby niedojrzałe – proste rozwiązania w przypadkach odwracalnych i nieodwracalnych zapaleń miazgi
 • urazy – metody postępowania prowadzące do zachowania zębów
 • przyczyny „zaostrzeń” w trakcie leczenia endodontycznego – czy można ich uniknąć?
 • podchloryn we współczesnej endodoncji – bezpieczne i efektywne procedury płukania, postępowanie w sytuacji „przepchnięcia” podchlorynu – krok po kroku
 • przegląd ciekawych przypadków własnych
 • przedstawienie współczesnych standardów postępowania – gotowe procedury
 • zasady aseptyki, metody biologiczne w praktyce, zastosowanie biomateriałów
  w endodoncji

Lokalizacja wydarzenia