WEBINAR: Powikłania leczenia protetycznego z zastosowaniem mostów adhezyjnych

Data i godzina:

14 stycznia 2023 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Wydarzenie wygasło

About The Events

REJESTRACJA NA WEBINAR ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

„Powikłania leczenia protetycznego z zastosowaniem mostów adhezyjnych.”,

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Barbara Rafałowicz
(Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. w razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


Treść prezentacji:

Mosty adhezyjne są to stałe uzupełnienia protetyczne, odbudowujące brak pojedynczych zębów. Mogą być stosowane jako uzupełnienia tymczasowe po ekstrakcji zęba lub implantacji, jak też w trakcie leczenia ortodontycznego w przypadku hipodoncji. Obserwacje własne oraz innych autorów dowodzą iż mosty adhezyjne mogą być również stosowane jako uzupełnienia ostateczne. Początki mostów adhezyjnych sięgają lat 70 ubiegłego wieku. Z tego okresu pochodzi większość doniesień o powikłaniach użytkowania mostów adhezyjnych, wynikających z problemów natury materiałowej. Rozwój systemów adhezyjnych, materiałów kompozytowych czy różnorodność materiałów ceramicznych stworzyła nowe możliwości dla użytkowania mostów adhezyjnych. Pragnę przedstawić ewolucję mostów adhezyjnych związaną z postępem w dziedzinie materiałoznawstwa, wskazania i przeciwwskazania oraz zalety i wady mostów adhezyjnych. W części drugiej omówię możliwe powikłania wynikające zarówno z błędów klinicznych jak i laboratoryjnych
w toku wykonawstwa mostów adhezyjnych Pragnę zainteresować słuchaczy wyborem tego typu uzupełnień w przypadku utraty pojedynczego zęba, w dobie kryzysu ekonomicznego.

Część I
Definicja mostów adhezyjnych.
Rys historyczny stosowania mostów adhezyjnych- rodzaje materiałów, metody wykonania.
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania mostów adhezyjnych.
Zalety i wady mostów adhezyjnych.

Część II
W części II omówię najczęściej występujące powikłania z zastosowaniem mostów adhezyjnych na przykładzie przypadków klinicznych, wynikające z błędów klinicznych i wykonawstwa laboratoryjnego:
1.niewłaściwa diagnostyka
2.błędy na poziomie wykonania wycisku lub skanu
3.brak analizy zwarcia
4. nieprawidłowa preparacja zębów filarowych
5.niewłaściwy dobór materiałów
5. błędy techniczne – fazy wykonawstwa laboratoryjnego
5. niewłaściwie przeprowadzone osadzenie uzupełnienia w jamie ustnej
W przeanalizowanej literaturze wymieniane są następujące powikłania:
1.utrata retencji mostów adhezyjnych
2.zmiana koloru
3.próchnica zębów filarowych
Meta analiza dostępnej literatury stawia te uzupełnienia na równi z uzupełnieniami opartymi na implantach, podając 97% przeżycie obu uzupełnień w toku obserwacji.
Przedstawienie możliwych powikłań z zastosowanie mostów adhezyjnych pozwoli szczególnie młodym lekarzom na zwrócenie uwagi, aby wybierając tę opcję terapeutyczną uniknąć błędów.

Lokalizacja wydarzenia