WEBINAR: (R)Ewolucja w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego

Data i godzina:

26 listopada 2022 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Wydarzenie wygasło

About The Events

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

 

„(R)Ewolucja w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego”,

 

podczas którego wykład wygłosi dr hab. n. med. Tomasz Borkowski

(Klinika Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę również sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom medycyny uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).

Treść wykładu:

W ciągu ostatnich 10 lat dokonało się więcej zmian w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego niż w poprzednich 100latach. Większość rozdziałów podręczników straciła na aktualności w ostatnich 5 latach a postęp który się dokonał skutkuje tym, że rokowanie odnoście przeżycia gruczołu krokowego poprawiło się znacznie i w USA sięga 98%. Do głównych przyczyn poprawy wyników należy niewątpliwie wprowadzenie screeningu raka stercza, który nie ogranicza się obecnie jedynie do badania PSA, a pozwala na diagnozowanie choroby nowotworowej na wcześniejszych etapach (w Europie tylko 6% rozpoznań wykrywa nowotwór prostaty w stadium przerzutowym). Co poprawia skuteczność leczenia. Nauczyliśmy się również wykorzystywać mutiparametryczny rezonans magnetyczny (mp MRI) prostaty w diagnostyce i ustalaniu stadium zaawansowania w przypadku rozpoznania nowotworu gruczołu krokowego. Wbrew wcześniejszym standardom  obecnie badanie mpMRI wykonywane jest przed biopsją gruczołu krokowego a w wielu miejscach na świecie rezygnuje się z tak zwanej biopsji systemowej na korzyść biopsji celowanej, często wykonywanej w jako biopsja fuzyjna, w czasie której nakłada się obraz uzyskiwany z mpMRI na obraz USG, co pozwala na precyzyjne pobranie wycinków z miejsc podejrzanych.

Wykrycie nowotworu gruczołu korowego nie oznacza, jak to było wcześniej, automatycznej kwalifikacji do leczenia radykalnego. Na podstawie prospektywnych badań wykazano, że  w grupie niskiego ryzyka możliwe jest prowadzenie pacjentów w ramach aktywnej obserwacji (AS) polegającej na monitorowaniu stężenia PSA, wykonywaniu okresowych badań obrazowych a także powtarzalnych biopsji stercza w celu wykluczenia zmiany stopnia złośliwości i zaawansowania klinicznego. Dopiero zmiany wskazujące na progresję choroby byłyby wskazaniem do zmiany postepowania i przejścia do leczenia aktywnego czyli wykonania radioterapii radykalnej bądź prostatektomii radykalnej. Zarówno radioterapeutyczne jak i leczenie zabiegi chirurgiczne uległy kolosalnej zmianie. Współcześnie radioterapię z powodu raka gruczołu krokowego wykonuje się pod nadzorem obrazowym (IGRT), pozwalającym na zwiększenie precyzji naświetlań, zwiększenie dawki i skuteczności terapii przy jednoczesnym  ograniczeniu działań niepożądanych związanych z napromienianiem narządów sąsiadujących – odbytnicy, cewki czy też pęcherza moczowego. Leczenie operacyjne przeszło długą drogę od zabiegów otwartych, poprzez zabiegi laparoskopowe a ostatnio standardem leczenia stają się zabiegi wykonywane w asyście robota (RARP). Przy zachowaniu niezmienionych wyników onkologicznych zabiegi z użyciem robota  pozwalają na ograniczenie powikłań czynnościowych, szybszą rehabilitację pooperacyjną,  czy też ograniczenie krwawienia do tego stopnia, że w większości przypadków nie wymagane jest przetoczenie krwi. Zmieniły się również protokoły prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych polegające na zastosowaniu profilaktyki przeciwkrzepliwej, wczesnej mobilizacji i wprowadzeniu diety od 1 dnia po zabiegu oraz zacznie szybszym wypisie do domu – w 1-2 dobie pooperacyjnej.

Lokalizacja wydarzenia