WEBINAR: Współczesna radiologia stomatologiczna w rozwiązywaniu wątpliwości diagnostycznych

Data i godzina:

5 listopada 2022 09:00 - 12:30

Lokalizacja wydarzenia

Webinar online

Wydarzenie wygasło

About The Events


MIP Pharma Polska Sp. z o.o. zaprasza na webinarium pt.:

 

„Współczesna radiologia stomatologiczna w rozwiązywaniu wątpliwości diagnostycznych”,

 

podczas którego wykład wygłosi dr n. med. Mariusz Bochniak

 

(Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny;
Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumii).

 

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 3 doby, 1 dobę oraz 1 godz. przed wydarzeniem (proszę również sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/. W razie problemów z rejestracją lub linkami do webinaru prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom dentystom uczestniczącym w webinarze.

Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną do Państwa rozesłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie problemów z otrzymaniem zaświadczenia prosimy o kontakt pod adresem: certyfikaty@mip-pharma.pl.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).


 

Treść prezentacji, konspekt:

 

1. Wstęp:
• Przegląd współcześnie używanych technik obrazowania rentgenowskiego w stomatologii; przypomnienie ich zalet, wad oraz wskazań do zastosowania.
• Wątpliwości w interpretacji obrazu związane z ograniczeniami poszczególnych metod obrazowania.
• Wątpliwości w interpretacji obrazu związane z błędami technicznymi w czasie wykonywania badań obrazowych. Analiza podstawowych artefaktów obrazowych.
• Prawidłowe struktury anatomiczne mogące stwarzać wątpliwości diagnostyczne i sugerować stan patologiczny.

2. Część szczegółowa, dotycząca podstawowych aspektów diagnostyki stomatologicznej:
• Skomplikowana anatomia zębów i systemu kanałowego w obrazowaniu rentgenowskim. Podstawowe warianty anatomiczne sprawiające potencjalne trudności w leczeniu i ich prawidłowa interpretacja w obrazach rtg.
• Wątpliwości we właściwej ocenie prawidłowości leczenia endodontycznego.
• Sytuacje anatomiczne zwiększające prawdopodobieństwo trudności oraz powikłań podczas ekstrakcji i innych zabiegów chirurgicznych.
• Wątpliwości we właściwej ocenie patologii okołowierzchołkowych.
• Resorbcje zębów.
• Radiologiczna ocena stanu przyzębia brzeżnego. Diagnostyka lokalnych czynników modyfikujących przebieg periodontopatii. Problem właściwej diagnostyki patologii typu endo-perio.
• Trudności diagnostyczne w przypadku pęknięć korzeni.
• Właściwa interpretacja zmian pourazowych zębów i kości twarzoczaszki w obrazie rtg. Różnicowanie złamań świeżych i starych (niezaopatrzonych, nieprawidłowo zaopatrzonych lub z opóźnionym gojeniem innych przyczyn).
• Obrazowanie zębów zatrzymanych, zębów dodatkowych i inne aspekty diagnostyki przedortodontycznej.
• Potencjalne wątpliwości w diagnostyce przedimplantologicznej. Ocena tkanki kostnej po zabiegach augmentacyjnych. Ocena tkanki kostnej wokół implantów. Periimplantitis. Odczyny osteosklerotyczne i okostnowe.
• Podstawy obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych. Ograniczenia diagnostyki rentgenowskiej ssż, wskazania do zastosowania innych metod.

3. Przegląd przypadków trudnych, rzadkich i nietypowych, w tym z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii, które mogą stwarzać znaczne wątpliwości diagnostyczne dla stomatologa ogólnie praktykującego:
• Rozległe zębopochodne zmiany osteolityczne. Zapalenie kości.
• Obrazowanie zatok obocznych nosa i inne aspekty diagnostyki laryngologicznej w zakresie zbieżnym z elementami diagnostyki i leczenia stomatologicznego. Trudności interpretacyjne obrazów zatok szczękowych.
• Rzadkie patologie tkanki kostnej o niezębopochodnym tle, w tym dysplazje kostne.
• Obrazy zmian sugerujące tło nowotworowe. Wskazania do poszerzenia diagnostyki o metody umożliwiające właściwą ocenę tkanek miękkich – USG, CT, MRI.
• Obrazy wad rozwojowych w zakresie zębów i twarzoczaszki.
• Obrazy stanów po rozległych zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki – w tym po zabiegach chirurgii ortognatycznej, rekonstrukcjach, przeszczepach kostnych.
• Analiza przyczyn obecności nietypowych cieni w rzucie tkanek miękkich: zwapnienia pozapalne w tkankach miękkich, zwapnienia zw. z malformacjami naczyniowymi, kamienie ślinowe, ciała obce – w tym związane z leczeniem stomatologicznym, elementy używane w czasie leczenia chirurgicznego, ślady zabiegów z zakresu medycyny estetycznej itp.

 

Lokalizacja wydarzenia