Strona główna Events Farmakoterapia zakażeń układu moczowego – jak postępować, aby nie popełniać błędów

Farmakoterapia zakażeń układu moczowego – jak postępować, aby nie popełniać błędów

WEBINAR ADRESOWANY DO LEKARZY MEDYCYNY
(Zaświadczenia o udziale i punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom medycyny)

Podczas webinarium wykład wygłosi specjalista farmakologii klinicznej dr hab. n. med. Jarosław Woroń
(Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie; Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

Webinarium odbędzie się w dniu 26 lutego 2022 r. w godzinach 9:00-11:00.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 08:00.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji (w razie braku proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Webinar będzie realizowany z wykorzystaniem platformy MyOwnConference (nie wymaga dodatkowego oprogramowania). Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem (w razie braku proszę sprawdzić foldery SPAM, JUNK itp.). Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 2 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.

Plan wykładu:
– Etiopatogeneza zakażeń układu moczowego.
– Narastanie lekooporności uropatogenów, a zalecenia leczenia zakażeń układu moczowego.
– Czynniki ryzyka nawracających infekcji układu moczowego.
– Farmakologia kliniczna leków stosowanych w infekcjach układu moczowego.
– Zasady doboru leków stosowanych w infekcjach układu moczowego.
– Terapia zakażeń w specyficznych grupach pacjentów – kobiety ciężarne, populacja geriatryczna.
– Najczęstsze błędy w leczeniu zakażeń układu moczowego.
– Interakcje leków stosowanych w zakażeniach dróg moczowych.
– Niepożądane działania leków na terenie układu moczowego.
– Trudne pytania, niełatwe odpowiedzi – sytuacje szczególne w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Notatka biograficzna:
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii, farmakolog kliniczny, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant z zakresu farmakoterapii oraz antybiotykoterapii, biegły sądowy z zakresu farmakologii klinicznej.
Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, problemem interakcji leków w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia.
Jest autorem i współautorem ponad 550 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu, działań niepożądanych leków a także interakcji leków. Jest autorem i współautorem 58 książek, i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu.
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.

Rezerwuj wydarzenie

Rezerwacja bezpłatnie

Wybrano 1 bilet.

Dostępne Bilety: 357

Bilety Rezerwacja zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

26 lut 2022

Czas

09:00 - 11:00
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl
REJESTRACJA

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This