Strona główna Events Objawy long COVID-19 w jamie ustnej

Objawy long COVID-19 w jamie ustnej

Podczas webinarium wykład wygłosi dr n. med. Barbara Rafałowicz (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

Webinarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 r. w godzinach 9:00-12:30.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne przysługują wyłącznie lekarzom uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie:
Celem wykładu będzie przedstawienie podstawowych informacji na temat koronawirusa jak: definicja, budowa, warianty wg. WHO, metody diagnozowania. Przedstawienie aktualnych badań dotyczących objawów COVID-19 oraz long COVID ogólnoustrojowych jak i ze strony jamy ustnej, w oparciu o aktualną literaturę światową oraz obserwacje własne.
W części drugiej wykładu przedstawię bogaty materiał własny objawów long COVID w jamie ustnej. Przedstawię zasady postępowania z pacjentem covidowym w gabinecie stomatologicznym oraz zastosowanie antyseptyków o działaniu wirusobójczym na SARS-CoV-2.

Treść prezentacji:
Część I
Definicja COVID-19.
Budowa wirusa SARS-Cov-2.
Warianty koronowirusa wg WHO.
Metody diagnozowania.
Objawy ogólnoustrojowe COVID-19.
Objawy Covid-19 w jamie ustnej.

Część II
Objawy long COVID w jamie ustnej na podstawie EBD i obserwacji własnych.
Zasady postępowania z pacjentem po przebytej infekcji COVID-19.
Zastosowanie antyseptyków o działaniu wirusobójczym .
Sytuacja epidemiologiczna po COVID-19.
Wnioski.

Rezerwuj wydarzenie

Rezerwacja

Wybrano 1 bilet.

Dostępne Bilety: 1807

Bilety Rezerwacja zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

15 sty 2022

Czas

09:00 - 12:30
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl
REJESTRACJA

Prowadzący

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This