Strona główna Events Powtórne leczenie endodontyczne

Powtórne leczenie endodontyczne

Podczas webinarium wykład wygłosi prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).

Webinarium odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. w godzinach 9:00-12:30.

Nie planujemy retransmisji tego webinaru, ale jego nagranie będzie dostępne dla zarejestrowanych uczestników przez tydzień.

Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji. W razie problemów prosimy o kontakt: webinar@mip-pharma.pl.

Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszenia z uwzględnieniem wielkości liter, gdyż na podstawie wpisanych danych system będzie automatycznie generował zaświadczenia o uczestnictwie, które będą wysyłane w ciągu 1 tygodnia po webinarium. W razie braku zaświadczenia prosimy o kontakt: certyfikaty@mip-pharma.pl.

Indywidualne linki umożliwiające udział w webinarium będą rozsyłane 1 dobę wcześniej i na 1 godz. przed wydarzeniem. Zachęcamy do sprawdzenia działania linku i wcześniejszego przetestowania Państwa połączenia: https://myownconference.pl/tester/.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 3 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie jest osobisty udział w webinarium.

Zapisując się na webinarium uczestnik akceptuje regulamin.


Streszczenie wykładu:

Podczas wykładu omówione zostaną wskazania do ponownego leczenia endodontycznego. Zaprezentowane zostaną optymalne techniki usuwania wypełnień z kanałów korzeniowych oraz procedury zalecane do eliminacji przetrwałej infekcji. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z sytuacjami, kiedy należy wdrożyć typowe leczenie endodontyczne względnie leczenie chirurgiczne, a kiedy nie ma potrzeby podejmowania jakiegokolwiek działania. Wykład wzbogacony dokumentacją fotograficzną i filmami.

The Rezerwacja ticket sales has ended!

Data

28 sie 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 12:30

Koszt

bezpłatne
Webinar online

Lokalizacja

Webinar online
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., Orzechowa, Gdańsk, Polska
Kategoria

Organizator

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Telefon
0048 58 300 09 46
Email
szkolenia@mip-pharma.pl

Prowadzący

 • Mariusz Lipski
  Mariusz Lipski
  Prof. dr hab. n. med.

  Prof. dr hab. Mariusz Lipski ukończył Wydział Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskał z wyróżnieniem specjalizacje – I° ze stomatologii ogólnej (1993) i II° ze stomatologii zachowawczej (1996). W roku 1998 otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a doktora habilitowanego w 2007 roku. W styczniu 2012 r. Prezydent RP nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
  Jego dorobek naukowy obejmuje: współredagowanie podręcznika, rozdziały w 2 monografiach oraz ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem wielu komunikatów naukowych przedstawionych m. in. podczas zjazdów zagranicznych w: Anaheim, Dallas, Honolulu i Filadelfii (USA), Monachium i Greisfswaldzie (Niemcy), Atenach (Grecja), Lublanie (Słowenia), Zagrzebiu (Chorwacja), Dublinie (Irlandia), Bangkoku (Tajlandia) i Wiedniu (Austria).
  Przetłumaczył 4 książki specjalistyczne – 3 z języka niemieckiego i 1 z języka angielskiego. Współpracuje z uniwersytetami w Rostoku (staż naukowy – 1992 r.) i w Greifswaldzie.
  Profesor Lipski kierował projektem naukowo-badawczym KBN. Jest laureatem 9 nagród Rektora PAM oraz 2 wyróżnień „Czasopisma Stomatologicznego”. W roku 2004 Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz firma Wrigley przyznały mu nagrodę za prace opublikowane w roku 2002 i 2003 (wspólnie z dr. K. Woźniakiem). Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową w PAM otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
  Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego (od 1999 r.). Jego podopieczni przedstawili ogółem 20 prac badawczych podczas sesji naukowych STN – 5 zostało nagrodzonych bądź wyróżnionych. Wspólnie z Magazynem Stomatologicznym zorganizował ogólnopolski konkurs dla studentów stomatologii – ZŁOTY REAMER (2010-2011).
  W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM w Szczecinie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie.
  Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (od 1993 r.), Polskiego Towarzystwa Termologicznego (od 2001 r.), Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (od 2003 r.).
  Jego zainteresowania naukowe to głównie leczenie endodontyczne zębów i stomatologia rekonstrukcyjna. Hobby – rower i podróże.

Kod QR

Prześlij komentarz

Share This