MIP Pharma Sp. z o.o.

Portal informacyjny dla partnerów zainteresowanych szkoleniami i kursami medycznymi.
Zobacz nadchodzące wydarzenia

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIP PHARMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Orzechowa 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000044185 (Administrator);
 2. Dane osobowe zbierane są w celach:
  • związanych z organizacją szkolenia, weryfikacją tożsamości uczestników szkolenia, zapewnienia technicznej realizacji szkolenia oraz wydaniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu, na podstawie 6 ust 1 pkt c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów udziału w szkoleniu, podanie danych osobowych dla celów marketingowych Administratora jest całkowicie dobrowolne.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: innym uczestnikom szkolenia (w trakcie szkolenia uruchomiony będzie komunikator pisemny-chat, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu, w komunikatorze widoczne będą: imię i nazwisko uczestnika/login), dostawcom usług związanych z organizacją szkolenia, podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi IT;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane firmie Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, że podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim przystąpił do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z jego usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Kontakt do administratora danych: e-mail: info@mip-pharma.pl; adres pocztowy: MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk
Share This